Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

105973
Hôm nayHôm nay71
Tuần nàyTuần này128
Tháng nàyTháng này1381
Số khách trực tuyến 11

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆTSÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CÔNG NHẬN

NĂM HỌC 2020-2021

TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1 Lê Thúy Hằng Quan hệ biện chứng giữa di sản văn hoá với phát triển du lịch
2 Nguyễn Thị Ái Mỹ Giải pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên đối với môn Triết học Mác – Lênin ở Trường Đại học Trà Vinh
3 Trần Mộng Đầy Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
4 Nguyễn Quang Hùng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

 

(Đính kèm file sáng kiến)

                          TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn