Giới thiệu chung - tầm nhìn - sứ mệnh

- Khoa Lý luận Chính trị, tiền thân là Khoa Mác – Lênin, được thành lập theo quyết định số 545/QĐ-ĐHTV ngày 28/5/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh trên cơ sở Bộ môn Khoa học Mác – Lênin. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Khoa Mác – Lênin phụ trách giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên toàn trường. Đồng thời, Khoa Mác – Lênin thực hiện nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ viên chức, nhân viên và sinh viên – học sinh trong toàn trường.
- Ngày 04/01/2016, Khoa Mác – Lênin được đổi tên thành Khoa Lý luận Chính trị theo quyết định số 01/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Từ đây, Khoa Lý luận Chính trị có thêm chức năng và nhiệm vụ là xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu nhà tuyển dụng.
* Vị trí và chức năng 
- Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
- Khoa Lý luận Chính trị thực hiện các chức năng: Thực hiện kế hoạch đào tạo; nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực các môn học khoa học Mác-Lênin; xây dựng biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập cho học sinh trong khoa; tổ chức quá trình giảng dạy của khoa, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
* Nhiệm vụ và quyền hạn 
- Tổ chức hướng dẫn học tập, lữu trữ quản lý kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong khoa, phối hợp các phòng ban chức năng lập kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh - sinh viên trong toàn trường.
- Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa phụ trách.
- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.
- Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học cho sinh viên.
- Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức, quản lý hoạt động của khoa, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Tầm nhìn: Là Khoa đặc thù về giảng dạy và đào tạo các môn khoa học chính trị thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long.
Sứ mệnh: Khoa Lý luận Chính trị đào tạo ngành Chính trị học và giảng dạy các môn khoa học chính trị cho tất cả sinh viên Trường Đại học Trà Vinh; nghiên cứu khoa học; phục vụ xã hội; góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây