Giới thiệu chung

Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Trà Vinh chịu trách nhiệm giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị và một số môn khoa học khác… cho hầu hết các hệ đào đạo trong trường. Song song với công tác giảng dạy, Khoa Lý luận Chính trị còn có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho HS-SV trong nhà trường.
1. Vị trí và chức năng 
- Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
- Khoa Lý luận Chính trị thực hiện các chức năng: Thực hiện kế hoạch đào tạo; nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực các môn học khoa học Mác-Lênin; xây dựng biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập cho học sinh trong khoa; tổ chức quá trình giảng dạy của khoa, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
- Tổ chức hướng dẫn học tập, lữu trữ quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh - sinh viên trong khoa, phối hợp các phòng ban chức năng lập kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh - sinh viên trong toàn trường.
- Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh- sinh viên thuộc khoa phụ trách.
- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. - Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học cho học sinh
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức, quản lý hoạt động của Khoa, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây