Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

105973
Hôm nayHôm nay71
Tuần nàyTuần này128
Tháng nàyTháng này1381
Số khách trực tuyến 31

        Ngày 21/5/2020, Thầy Võ Hoàng Khải - Phó Hiệu trưởng đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh công bố giải thể bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin thuộc Khoa Lý luận chính trị kể từ ngày 01/6/2020 và đồng thời thành lập các bộ môn thuộc Khoa Lý luận chính trị: Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Bộ môn Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày 01/6/2020.

 

qd

 

 

qd

 

Thầy Võ Hoàng Khải - Phó Hiệu trưởng trao quyết định cho các thầy, cô

 

        Sau đó, thầy Võ Hoàng Khải cũng trao quyết định bổ nhiệm Thầy Nguyễn Phi Công - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị giữ chức Giám đốc trung tâm đào tạo liên kết - Trường Đại học Trà Vinh; cô Lê Thúy Hằng giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị; điều động và bổ nhiệm có thời hạn 02 viên chức: Cô Trần Mộng Đầy giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cô Nguyễn Thị Ái Mỹ giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin kể từ ngày 01/6/2020. Phân công 03 viên chức: Thầy Trần Văn Bé Tư - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị kiêm Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin; cô Lê Thúy Hằng - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị kiêm Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học; Thầy Nguyễn Văn Quốc Bình - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị kiêm Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/6/2020 và điều động 06 viên chức đến nhận công tác tại các Bộ môn thuộc Khoa.

        Khoa lý luận Chính trị được đổi tên theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHTV, ngày 04/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh từ Khoa Mác - Lênin (được thành lập theo Quyết định số 545/QĐ-ĐHTV, ngày 28/5/2010); nhân sự hiện có 03 Phó trưởng Khoa, trong đó có 13 viên chức và giảng viên. .

 

 

Khoa LLCT

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn