Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

105971
Hôm nayHôm nay69
Tuần nàyTuần này126
Tháng nàyTháng này1379
Số khách trực tuyến 13
VĂN PHÒNG KHOA
01 Trần Văn Bé Tư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ P.Trưởng khoa
02 Lê Thúy Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tiến sĩ P.Trưởng khoa
03 Nguyễn Thị Lành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Chuyên viên
0 4 Trần Thị Sen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Đại học Chuyên viên
BỘ MÔN
MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
01 Nguyễn Thị Ái Mỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ P.Trưởng BM
02 Nguyễn Văn Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Giảng viên
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
01 Trần Văn Bé Tư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ P.Trưởng Khoa
02 Nguyễn Thanh Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cao học Giảng viên
MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
01 Lê Thúy Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tiến sĩ P.Trưởng Khoa
02 Nguyễn Võ Thu An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Giảng viên
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
01 Phan Hữu Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Giảng viên
02 Nguyễn Quang Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Giảng viên
MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
01 Trần Mộng Đầy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Trưởng BM
02 Sơn Sơn Ca This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên

   

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn