* Tên ngành đào tạo:

 Tiếng Việt: Chính trị học

 Tiếng Anh: Politics

 Mã số ngành đào tạo: 52310201

 Trình độ đào tạo: Đại học

 Thời gian đào tạo chuẩn: 4 năm

 Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

     + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Chính trị học

     + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Politics

– Đơn vị đào tạo: Khoa Lý luận chính trị – Đại học Trà Vinh.

 tvu
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn