Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Tuyển sinh

ts1

baner tvts2016

Lượt truy cập

29691
Hôm nayHôm nay7
Tuần nàyTuần này235
Tháng nàyTháng này1022
Số khách trực tuyến 4
alt
Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Là Trường công lập, hoạt động theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, cung cấp các dịch vụ góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Trà Vinh và đồng bằng sông Cửu Long. Trường báo cáo hoạt động và chịu trách nhiệm trước đơn vị chủ quản là Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn Đảng bộ hiện nay có 462 đảng viên, sinh hoạt tại 30 chi bộ trực thuộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 11 cơ sở Đoàn với trên 6.654 đoàn viên; Công đoàn có 738 công đoàn viên; Hội sinh viên có 09 chi hội, với 5.085 hội viên. Trường có 12 khoa đào tạo; 11 phòng, 22 ban, trung tâm, viện,... trung tâm nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phục vụ. Hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn, đã và đang tiếp tục xây dựng mới; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện đang được hoàn chỉnh, hiện đại hoá; cơ sở hạ tầng được cải tạo.
          Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu xem Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là cơ sở rất quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Trường. Từ việc tổ chức hội nghị triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, đến việc kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên và công tác sơ, tổng kết được Đảng ủy chỉ đạo chặt chẽ. Nên sau khi học tập quán triệt, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể của trường đã có chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được nâng lên. Trường đã xây dựng kế hoạch Chiến lược phát triển giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020; xây dựng Đề án quy hoạch, đào tạo công chức, viên chức đến năm 2020 đảm bảo đội ngũ công chức, viên chức đạt chuẩn cả về số lượng và chất lượng theo quy định của Điều lệ Trường Đại học.
          Trong chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết hợp việc đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, tìm hướng đi mới, không những đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà mà còn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý là vấn đề có ý nghĩa then chốt, chiến lược đối với sự phát triển của nhà trường, vì vậy Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo việc quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng hiện đại, đa cấp, có trình độ, phẩm chất, năng lực tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, thích ứng với cơ chế và yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức, công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.
          Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư , Trường Đại học Trà Vinh xác định công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, về lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ là công tác quan trọng hàng đầu. Năm 2006, khi Trường Đại học Trà Vinh mới được thành lập, về trình độ chính trị toàn Đảng bộ chỉ có 04 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, một số đồng chí có trình độ sơ cấp chính trị, qua đào tạo đến nay đã có 36 đồng chí hoàn thành chương trình Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính và 88 đồng chí hoàn thành chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lúc đầu chỉ có 02 đồng chí nghiên cứu sinh, 26 thạc sĩ và 42 cao học, đến nay, trường đã có 03 giáo sư, 08 phó giáo sư, 39 tiến sĩ, 37 nghiên cứu sinh, 234 thạc sĩ và 79 cao học (Trong này có cả các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ đầu ngành nhận đỡ đầu cho trường). Đa số công chức, viên chức được cử đi học sau đại học khi bảo vệ luận án, luận văn thành công đã trở về trường tiếp tục nhiệm vụ và được Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường xem xét đề bạc, bổ nhiệm ở những vị trí phù hợp chuyên môn.
          Trường đã kết hợp với các ngành có liên quan, các địa phương đã đào tạo, chuẩn hóa 1.018 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, góp phần bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của tỉnh; tổ chức 03 lớp nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ giảng dạy cho 143 giảng viên công tác tại trường và một số cơ sở giáo dục trong tỉnh. Ngoài ra, từ năm 2006 đến nay, trường đã tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ cho 1.667 cán bộ công chức, viên chức. Năm 2013, nhà trường đã chọn 12 sinh viên sư phạm dự thi về nghiệp vụ sư phạm toàn quốc, kết quả đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 01 huy chương đồng. Việc tiếp cận, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà trường rất quan tâm, trong những năm vừa qua, trường đã tổ chức cho 859 đồng chí là cán bộ, quản lý và giảng viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các viện, trường trong và ngoài nước.
          Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực hóa người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hàng năm, trường tổ chức và duy trì hoạt động dự giờ cũng như hội thi giảng viên dạy giỏi, hội thi thiết kế bài giảng điện tử nhằm tạo môi trường và điều kiện cho các giảng viên có cơ hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và về phương pháp học tập ở bậc cao đẳng, đại học. Những năm gần đây, nhà trường đã và đang đưa vào chương trình giảng dạy chính thức về kỹ năng mềm cho sinh viên. Vì vậy, khi ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên không những được trang bị về kiến thức, tay nghề chuyên môn mà còn được trang bị những kỹ năng cần thiết cho học tập, cuộc sống và cho nghề nghiệp tương lai của sinh viên.
          Bên cạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thì công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của nhà trường đạt được những kết quả đáng kể. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cho đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên thực tập, nghiên cứu trên 150 đề tài khoa học ở các lĩnh vực. Kết quả đã được hội đồng các cấp nghiệm thu 99 đề tài (cấp tỉnh 13, cấp trường 86). Thông qua các nguồn học bổng, các đề án, trường đã kịp thời triển khai, động viên công chức, viên chức của trường tham gia học tập; đồng thời động viên giảng viên chủ động tìm nguồn học bổng trong và ngoài nước đăng ký tham gia phấn đấu đạt chuẩn chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Kết quả thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư của Trường Đại học Trà Vinh là đáng phấn khởi. Tuy nhiên, đó chỉ mới là kết quả bước đầu. Được sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, viên chức của trường tin tưởng rằng Trường Đại học Trà Vinh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đạt kết quả cao hơn. Thực hiện tốt phương châm và sứ mệnh của Trường là“mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng” góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực./.
 

Th.s Trần Tư

                                            
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn