Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Tuyển sinh

ts1

baner tvts2016

Lượt truy cập

29691
Hôm nayHôm nay7
Tuần nàyTuần này235
Tháng nàyTháng này1022
Số khách trực tuyến 6
 
alt
 Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quí III/2012 trong điều kiện tỉnh nhà có những thuận lợi và khó khăn đan xem. Nhưng Đảng bộ đã chủ động, xác định các công việc cụ thể, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụđạt được những kết quả quan trọng.
Trên lĩnh vực kinh tế:
Giá trị GDP tăng thêm quí III ước 1.554 tỷ đồng, nâng 9 tháng đầu năm tăng thêm 6.570,2 tỷ đồng, đạt 61,64% kế hoạch, tăng 6,86% so cùng kỳ. Trong đó: Nông nghiệp tăng 0,95%; lâm nghiệp giảm 5,22%; thủy sản giảm 36,47%; công nghiệp tăng 14,83%; xây dựng tăng 23,8% và dịch vụ tăng 16,51%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 1.305 tỷ đồng; nâng đến nay 4.396,4 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 495,7 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 743 tỷ đồng; nâng đến nay 3.835,2 tỷ đồng, đạt 88,1% kế hoạch, tăng 51,6% so cùng kỳ. 
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành xong các quy hoạch. Một số địa phương, bước đầu phát động nhân dân triển khai thực hiện một số tiêu chí về đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Chỉ đạo tổng kết năm học 2011 - 2012, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 và khai giảng năm học mới. Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc Khmer; đến nay giải ngân đạt 80,2% kế hoạch nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục, công trình đầu tư nâng cấp hạ tầng huyện Trà Cú theo Quyết định 615 của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, kiểm điểm quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong quí III, còn một số mặt hạn chế như sau:
- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), một số cấp ủy, Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh chưa nắm chắc yêu cầu, nội dung, quy trình, còn chủ quan, chuẩn bị chưa đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; một số nơi thực hiện chậm tiến độ so kế hoạch. 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 9 tháng đầu năm đạt thấp so Nghị quyết (6,86%/13,5%); riêng quí III giảm 3,83% so cùng kỳ; mức tăng trưởng một số lĩnh vực đạt thấp so kế hoạch, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. 
- Chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học nhiều hạn chế, tình trạng dạy thêm học thêm không đúng quy định còn xảy ra nhiều; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi kết quả đạt thấp. Công tác đào tạo, dạy nghề chưa gắn kết chặt với nhu cầu và giải quyết việc làm cho lao động. 
- An ninh trật tự một số vùng nông thôn diễn biến phức tạp. Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí, vũ khí thô sơ để gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ và tội phạm ma túy còn xảy ra nhiều. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có việc chưa tốt, từng lúc thiếu tập trung.
Trên cơ sở những kết quả đạt được và một số hạn chế trong chỉ đạo thực hiện, trong quí IV Đảng bộ Trà Vinh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
- Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Trọng tâm là hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình xong các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành tỉnh.
- Tiếp tục triển khai các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, các hội viên đoàn thể và nhân dân. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tập trung việc "làm theo" gắn với xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI). Chỉ đạo tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2012.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở một số ngành, địa phương và luân chuyển cán bộ; chuẩn bị tốt nguồn chuẩn bị thay thế một số cán bộ về hưu, chuẩn bị thành lập mới một số cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy theo chỉ đạo của Trung ương. 
- Huy động tối đa nguồn lực của nhân dân trong đóng góp đối ứng xây dựng hạ tầng nông thôn mới.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 13 của Chính phủ.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, chống bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục nắm chặt, có biện pháp kéo giảm tình hình học sinh bỏ học. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bậc đại học, các ngành và hình thức đào tạo; xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên tuyến huyện.
- Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sơ kết Đề án xây dựng huyện điểm Văn hóa huyện Trà Cú (giai đoạn II). 
- Chủ động các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự xã hội ở nông thôn. 
 
Trần Tư (Khoa Lý luận Chính trị)
(Theo nguồn báo cáo của Tỉnh ủy)

 

 
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn