Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

48214
Hôm nayHôm nay18
Tuần nàyTuần này286
Tháng nàyTháng này1069
Số khách trực tuyến 32

Hiện nay Khoa Lý luận Chính trị chịu trách nhiệm quản lý 03 phòng ở Khu I

  

Ảnh: Phòng ....

 

Danh sách nhân viên phụ trách quản lý phòng/thiết bị cụ thể như sau:

 


 

STT

 

Nhân viên Quản lý

 

Tên Phòng

 

Đơn vị Quản lý

 

 

Ghi chú

 

01

 

Trần Văn Bé Tư

 

 

Phòng Trưởng, Phó Khoa

 

Khoa Lý luận Chính trị

 

 

 

02

 

Trần Hữu Giang

 

Nguyễn Thị Lành

 

 

 

Văn Phòng Khoa

 

 

Khoa Lý luận Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Thi Thị Thanh Tòng

 

Nguyễn Thị Ái Mỹ

 

Trần Mộng Đầy

 

Lê Thúy Hằng

 

Nguyễn Quang Hùng

 

Phan Hữu Tài

 

Nguyễn Văn Phương

 

Nguyễn Thanh Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Lý luận Chính trị

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn